ถุงคลุมสินค้ารูปร่างไม่คงที่

ถุงคลุมสินค้ารูปร่างไม่คงที่
ถุงคลุมสินค้ารูปร่างไม่คงที่

ในกรณีที่ต้องการทำถุงมุ้งหรือถุงคลุมพาเลทสำหรับคลุมสินค้าที่รูปร่างไม่คงที่ เช่นกระสอบในกระสอบบิ๊คแบ็ค ที่สินค้ามีลักษณะเป็นผง หรือเป็นเม็ด เช่นข้าวสาร น้ำตาลทราย หรือแป้งมัน

ทำให้ต้องมีการเผื่อขนาดถุงคลุมสินค้าให้กว้างมากกว่าปกติ เพราะธรรมชาติของสินค้าจะมีการป่อง หรืออ้วนออกด้านข้างได้อีก

ถุงคลุมสินค้ารูปร่างไม่คงที่
ถุงคลุมสินค้ารูปร่างไม่คงที่

กระสอบบิีกแบ๊คขนาดทั่วไปเช่น 105x105x110 cm เมื่อบรรจุสินค้าเรียบร้อยแล้ว อาจจะมีขนาดเพิ่มอีกหลายเซ็นติเมตร เช่นอาจจะขนาดขยายออกเป็น 115x115cm ได้

ถุงคลุมสินค้ารูปร่างไม่คงที่
ถุงคลุมสินค้ารูปร่างไม่คงที่ถุงคลุมสินค้ารูปร่างไม่คงที่

หรือสินค้าที่อยู่ในกระสอบย่อย เช่นกระสอบ 25Kg เมื่อนำมาเรียงบนพาเลท ก็อาจจะมีการล้นออกนอกพาเลทได้เช่นกัน

ถุงคลุมสินค้ารูปร่างคงที่
ถุงคลุมสินค้ารูปร่างคงที่

ซึ่งจะต่างจากสินค้าที่เป็นกล่องพลาสติก จะมีรูปทรงที ไม่มีการป่อง หรือล้นออกนอกพาเลท

ทำให้เวลาออกแบบถุงไม่จำเป็นต้องเผื่อขนาดไว้มาก โดยสำหรับถุงคลุมสินค้าที่มีรูปร่างคงที่ จะเผื่อด้านกว้างและด้านยาวไว้ประมาณ 5cm หรือประมาณ 2.5cm ของด้านซ้ายและขวานั้นเอง

ส่วนด้านสูง โดยมากมักจะทำตามความสูงของสินค้าเลย เพราะถ้าเราเผื่อความสูงไว้มากเกินไป ในกรณีที่ใช้คลุมสินค้า ชายถุงจะเหลือและลงมากองที่พื้นของพาเลท หรืออาาจจะเลยลงมาปิดบังช่องเสียบของรถโฟล์คลิฟ ซึ่งอาจจะทำให้ถุงเสียหายได้