ถุงมุ้ง HDPE

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ ถุงมุ้ง.net ขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเอ็นดูแพ้คคือถุงมุ้งหรือถุงรูปทรงสี่เหลี่ยม ที่ผลิตจากพลาสติกชนิดHDPE

โดยพลาสติกชนิดHDPE หรือ High Density Polyetheline คือหนึ่งในชนิดย่อยชองพลาสติกประเภทPE มีคุณสมบัติแตกต่างจากพลาสติกชนิดLDPE หรือ Low Density Polyetheline คือ เริ่มจากคุณสมบัติที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นคือจะมีสีขุ่นกว่าLDPE และลักษณะทางกายภาพที่สัมผัสได้คือ จะรู้สึกว่ามีความแข็งกว่าที่ความหนาเท่ากัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *