ถุงเปิดปากแบบซีลข้าง

ถุงแบบซีลด้านข้างสองข้าง
ถุงแบบซีลด้านข้างสองข้าง

 

ถุงแบบซีลด้านข้างสองข้าง
ถุงแบบซีลด้านข้างสองข้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *